Please reload

Follow Us

בראש ובראשונה, טיפול רפואי אמור לא לגרום לנזק, אך תמיד קיים סיכוי לתופעות לוואי. הנתונים מעידים שבמקרה של צמחי מרפא ודיקור, הסיכויים לתופעות שכאלו נמוכים.

מה אומר המחקר המדעי על היעילות הקלינית של הרפואה הסינית ודיקור? מה המסקנות מן המחקרים הכי עדכניים? מה אומרים הגופיים הממסדיים הגדולים ביותר במערב בנושא?

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts