Please reload

Follow Us

האם אוכל אורגני ומדיטציה יכולים להוביל להיעלמות סרטן? בספרה, ד"ר קלי טרנר מביאה את תובנותיהם של אלו ששברו את הסטטיסטיקה ושרדו כנגד כל הסיכויים.

December 12, 2017

פירוט נקודות שמציבות את הכתבה מהארכיון של מכון דוידסון באור המתאים. בכתבה ישנה מגמתיות מובהקת כנגד הרפואה הסינית

בראש ובראשונה, טיפול רפואי אמור לא לגרום לנזק, אך תמיד קיים סיכוי לתופעות לוואי. הנתונים מעידים שבמקרה של צמחי מרפא ודיקור, הסיכויים לתופעות שכאלו נמוכים.

מה אומר המחקר המדעי על היעילות הקלינית של הרפואה הסינית ודיקור? מה המסקנות מן המחקרים הכי עדכניים? מה אומרים הגופיים הממסדיים הגדולים ביותר במערב בנושא?

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square