• תום פליישר

צמחי מרפא סינים - איך הרגולציה בישראל משתווה לארצות אחרות?

איך משתווה ההיצע של צמחי המרפא הסיניים בשוק הישראלי, מול, נניח - השוק קנדי? האם מטפלים ברפואה סינית בישראל יכולים להשיג את כל החומרים הנחוצים להם על מנת לטפל באופן אפקטיבי?

לפני כשבועיים, התפרסם מחקר שערכנו בו ניסינו לכמת את מידת ההשפעה של הרגולציה על ההיצע של צמחי המרפא הסיניים במדינות מערביות.

לשם כך, הצטרכנו תחילה לדרג את חשיבותו הממוצעת של כל צמח מרפא. ניתחנו את מגמות השימוש בצמחי המרפא שניתנו בטייוואן במהלך 10 שנים, במסגרת ביטוח הבריאות הממשלתי. ייצרנו רשימה של 300 צמחי מרפא, מדורגים על פי תדירות השימוש. למסד הנתונים הטייוואני מספר יתרונות: השימוש ברפואה סינית בטייוואן נפוץ (עשרות מיליוני רשומות מידי שנה). הרשומות הן אלקטרוניות, על כן מאוד מדויקות. בנוסף, במסגרת הטיפולים שמעניק משרד הבריאות לא נעשה שימוש בצמחים בעלי רעילות, מינים בסכנת הכחדה, וכד'.

מה נותן הדירוג הזה? נניח ויש צמח שמופיע ב-46.8% מסך כלל המרשמים שניתנים לחולים. ניתן לומר שצמח זה חשוב יותר מצמח שהופיע רק ב-13.9% מהמרשמים. כפועל יוצא מכך, איסור השימוש בצמח הראשון ישפיע באופן משמעותי יותר על היכולת להעניק טיפול. בכך יצרנו אמת מידה לבחינת הנעשה בשאר המדינות.

בשלב השני של המחקר ליקטנו מידע אודות הרגולציה ב-6 מדינות מערביות מייצגות, לרבות ישראל, וסידרנו את הצמחים האסורים על פי דרגת חשיבותם. מה הראו התוצאות?אגב, CMM שמופיע בציר מצד שמאל, פירושו Chinese Materia Medica, הכוונה לחומרים שנעשים בהם שימוש בהרבולוגיה הסינית. נכון יותר לומר 'חומרים', כי מקורם של חלק מצמחי המרפא הוא בחי ובדומם.

את עיקרי הדברים ניתן לראות בתרשים למעלה.

צמחים המדורגים #200-#300 (צבע תכלת) הם בעלי חשיבות משנית, ואילו לצמחים המדורגים <#25 (צבע אדום) חשיבות גבוהה. התקבל למשל שקנדה הייתה המדינה בה המספר הגדול ביותר של צמחים אסורים בשימוש (98 במספר). יחד עם זאת, כחצי מאותם הצמחים האסורים היו מדרגת חשיבות נמוכה מאוד.

ובישראל? בספקטרום שבין 'שוק חופשי' ו'הגנת הציבור', מדינת ישראל נוטה לשני. ניתן לשער שהכמות הגדולה יחסית של צמחים אסורים בשימוש נובעת מהסכנה שטמונה בהם, אך חשוב להכיר בהיבטים נוספים של הסוגיה. בתחום הרגולציה של תוספי תזונה וצמחי מרפא, עומדות בפני הרשויות האפשרות לנקוט באחת משתי גישות:

1) Banning - מדיניות איסור. פרסום רשימת חומרים אסורים (כל צמח שאינו ברשימה מותר בשימוש)

2) Allowing - מדיניות התרה. פרסום רשימת חומרים מותרים (כל צמח שאינו ברשימה אסור בשימוש)

ארה"ב וגרמניה, למשל, הן מדינות שנוקטות בגישת האיסור. כל צמח הוא חף-מפשע עד שהוכח אחרת. דיווחים אודות תופעות לוואי בלתי רצויות יתכן ויובילו למגבלות בשימוש, ובמקרים מסוימים אף לאיסורו המוחלט של צמח. דוגמה לכך היא האיסור בשימוש של חלקיו השונים של צמח ה-Ma Huang, שמכיל את האלקלואיד אֵפֶדְרִין - חומר המגרה את מערכת העצבים הסימפתטית. קיימים אלפי מקרים מתועדים בהם תוספי תזונה להרזיה שהכילו אֵפֶדְרִין הובילו לתופעות לוואי חמורות ואף למוות. בעקבות החשש לשימוש שגוי נאסר השימוש בצמח במדינות רבות, לרבות ששת המדינות שנסקרו במחקר.

מדיניות ההתרה מורידה את הסבירות שיתרחשו תופעות לוואי שניתן היה למנוע מבעוד מועד, וסביר שבמדינת ישראל נוקטים בשיטה מתוך שאיפה להגן על בריאות הציבור. על מנת להוציא לפועל מדיניות שכזו, נדרשים משאבים גדולים שכן אלפי צמחים נדרשים לאישור באופן פרטני, והיקף החומר שיש לרכז ולסקור עצום. האם יש מקום לשיפור? בהחלט. אפשר רגע לרענן את זיכרוננו במסקנות וועדת טרכטנברג ב-2011 בנושא הייבוא לישראל. נקבע כי במקרים רבים הרגולציה בארץ יוצרת כפילות עבודה. לשם מה לחייב יבואנים לשלוח מצרכים ומוצרי מזון שעומדים בתקנים בינלאומיים המוכרים על ידי המדינה, לבדיקה במעבדות בישראל? בדומה לכך, נשאלת השאלה מדוע שמשרד הבריאות בישראל לא יאמץ את תקניה ורשימותיה של מדינה גדולה יותר בנושא צמחי המרפא.

בדומה לתרופות שאינן בסל הבריאות מפאת היעדר תקציב, מדיניות ההתרה מובילה למצב בו צמחים שימושיים ובטוחים אינם מאושרים מפאת חוסר במשאבים בלבד. ניהול משאבים חכם יותר יכול לתקן את המצב. מטפל ממוצע עושה שימוש בכ-50 צמחים באופן תכוף, ובעוד כ-50 עד 100 צמחים באופן תכוף פחות. לכן, ניתן בהחלט לומר שכמות הצמחים האסורים בישראל שדורגו בחשיבות גבוהה, מהווה מכשול משמעותי ליכולת הטיפולית. כל אלו אשר צורכים את הצמחים המדוברים, יכולים רק לקוות שהגופים הרגולטורים הרלוונטים יאמצו גישה המותאמת יותר לתנאים בישראל.

3 views

FONG רפואה סינית

2017-2020